Screening

Wij vragen u alleen aanvullende gegevens aan te leveren als u een uitnodiging hiervoor krijgt via een email vanuit het screeningssysteem Vastgoedcheck/Huurcheck. (Lever geen documenten of foto's aan anders dan via de inlogprocedure via het systeem VastgoedCheck) 
 
Voorbereiding: Als u een uitnodiging krijgt, vragen wij een aantal gegevens, onder meer werkgeversverklaring en indien van toepassing een verklaring van uw vorige verhuurder van goed huurderschap. Deze gegevens hebben wij nodig in verband met de verplichte VastgoedCheck conform de richtlijnen van VastgoedCheck Nederland. Dit betreft onder meer een screening op basis van 3 creditchecks via de registers van EDR, Experian en Focum alsook een real-time ID Check waarbij de geldigheid van nationale reisdocumenten en rijbewijzen middels een directe digitale toegang tot het Ministerie van Justitie worden geverifieerd.
  • Alleen complete dossiers zullen wij voorleggen aan de verhuurder ter beoordeling. 
  • Inkomenseis: Uw netto inkomen dient vanaf 3 keer de maandhuur te bedragen.  
U werkt in loondienst? Voor een huurdossier is minimaal nodig om aan te leveren:
  • Kopie ID (van elke (mede-) huurder)
  • 3 recente salarisstroken (van elke (mede-)huurder)
  • Recent ondertekende werkgeversverklaring
  • Printscreens van uw bankafschrift/app met de bijschrijving van uw salaris conform aangeleerde salarisstroken
  • Printscreens van uw bankafschrift/app met hierop zichtbaar de laatste 3 huurbetalingen van uw huidige woning (indien van toepassing). 
  • Bewijs van vorig woonadres (bijv. Een brief met uw naam en adres)
  • Recent ondertekende verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
  • Foto van eventuele huisdieren